האם המואזין מפריע לך?
כן, ויש להנמיך מיד
רק מוקדם בבוקר
אין זכות להתערב