‏יום חמישי ‏20 ‏יוני ‏2024
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  אין הצעות למגרש ביפת 133
אין הצעות למגרש ביפת 133
העתירה המנהלית שגרמה להקפאת המכרז ברחוב יפת 133 נמחקה, צו הביניים בוטל והתנאים השתנו, אך הלקוחות הצביעו ברגליים
 מאת: אריה שפר
‏יום שלישי ‏12 ‏מאי ‏2015.
המגרש ברחוב יפת 133
המגרש ברחוב יפת 133
שתף |
 
לא הוגשה אף הצעה למגרש ברחוב יפת 133, לאחר שהמכרז הוקפא בצו בית המשפט ושב לבסוף לשיווק, לאחר שהושג סוג של הסכם בין הדיירים המוגנים לרשות מקרקעי ישרא.

להלן פרטי המכרז כפי שהוצע:
מכרז עמ/680/2014  למכירת מגרש גדול עם זכויות בנייה בלב רחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7047/119,120,159
רח' יפת מס' 133, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במגרש תכנוני עפ"י תב"ע 2563 בשטח של 771 מ"ר. כמו כן נמכרות זכויות בניה בהיקף של כ - 1,233 מ"ר שטחים עיקרים, שטחי שירות בשטח של כ - 269 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של כ - 617 מ"ר.
 

המגרש ברחוב יפת 133
המגרש ברחוב יפת 133
מחיר מינימום
מחיר  מינימום במכרז זה עמד על 10,210,000 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכר
הנכס מהווה מגרש תכנוני עפ"י תב"ע 2563 בשטח של 771 מ"ר, לרבות זכויות בניה בהיקף של 1,233 מ"ר שטחים עיקריים, שטחי שירות בשטח של 269 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של 617 מ"ר.
חלקים מחלקות 119 ו- 159 בגוש 7047 מיועדים להפקעה על פי התכנית ואף נרשמה הערה בדבר סעיף 19 בלשכה לרישום מקרקעין.
בחלקים מהמגרש נעשים שימושים שלא כדין ע"י צדדים שלישיים.
בחלק מהמגרש (בחלקה 120) ישנה חצר בשטח של כ- 194 מ"ר אשר מוחזקת בדיירות מוגנת מכוח פסק דין ע"י שני דיירים מוגנים מהבניין הסמוך למגרש.
מימוש זכויות הבנייה יהיה, בין היתר, בכפוף לביצוע איחוד וחלוקה בהתאם לתכנית.

התיקון בתנאי המכרז - בסעיף 2.8
"ידוע לזוכה/מציע, כי בחלק מהמגרש (בחלקה 120) קיימת חצר אשר מוחזקת בדיירות מוגנת מכח פסק דין ע"י שני דיירים מוגנים מהבניין הסמוך למגרש (להלן: "החצר המוגנת").
במסגרת פסק-הדין נקבע, כי החצר המוגנת הינה בהתאם לתשריט שצורף להליך המשפטי.
על אף שהתשריט המקורי לא בנמצא הרי שבהתאם למסמכים שונים בתיק (לרבות צילום תשריט), שטח החצר המוגנת הינו   כ- 194 מ"ר.
שטח החצר המוגנת מסומן באופן מקורב בתשריט המצ"ב.
ידוע לזוכה/מציע, כי גבולותיה המחייבים של החצר המוגנת הינם  על פי פסק-הדין, וכי הסימון ע"ג התשריט המצ"ב הינו מקורב בלבד.
עוד ידוע לזוכה/מציע, כי הדיירים המוגנים ו/או חלקם טוענים ששטח החצר המוגנת הינו 295 מ"ר.
הזוכה/מציע לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה בעניין זה, לרבות באם יתברר כי גבולות החצר המוגנת שונים מאלה המצויינים בפסק הדין".

תוצאות המכרז
לא הוגשה אף הצעה למכרז זה.


לחוברת המכרז - לחצו כאן

למפות המכרז - לחצו כאן




הכותב הינו בעלים של רשת נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מספק שירותי יעוץ למכרזים.

תגיות:   מכרזים ביפו   נדל"ן ביפו   נדל"ן הים התיכון   אריה שפר  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
הנכס ברחוב ארליך 17
פורסמו תוצאות שניים מתוך שלושה מכרזי נדל"ן ביפו - שניהם ללא הצעות כלל
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |